Technisch Beheer taken

Eens per 2 jaar het laten inspecteren van het onroerend goed (buitenzijde en gemeenschappelijke delen.) op regiebasis.

 

Periodiek vervaardigen van een onderhoudsrapport uitgesplitst naar de diverse onderhoudsrubrieken en voorzien van adviezen voor uit te voeren werkzaamheden voor het komende jaar voortvloeiende uit bovengenoemde inspectie.

 

Jaarlijks vervaardigen van een begroting met betrekking tot de in het komende jaar te verwachten onderhoudswerkzaamheden.

 

Het aanleveren van de gewenste offertes met betrekking tot het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en diensten.

 

Het afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw.

 

Bemiddeling bij alle onderhoudszaken vallende onder nog van kracht zijnde garantiebepalingen betreffende de algemene ruimten, alsmede het toezicht op de naleving van bedoelde garantiebepalingen.

 

Het tegen betaling laten opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplanning.

 

Uitbesteding, toezicht en controle op regiebasis betreffende planmatig en contractonderhoud ten behoeve van gezamenlijke eigenaars.

 

Controle en inspectie van werkzaamheden met betrekking tot het klachtenonderhoud van gemeenschappelijke ruimten.

 


Technisch Beheer aanvullend

Naast bovengenoemde taken zijn er allerhand aanvullende diensten mogelijk, ook het beheer van vastgoed voor vastgoed ondernemingen kunnen wij verzorgen. Indien gewenst hebben we ook de beschikking over vaste bouwkundigen of onderhoudsbedrijven die u geheel kunnen ontzorgen op onderhoudsgebied van uw complex of vastgoed.