Algemeen - Secretarieel beheer

Het in behandeling nemen van storingen en klachtenmeldingen met betrekking tot alle gemeenschappelijke zaken.

 

Zorgdragen van afhandeling van het klachtenonderhoud inzake gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

 

Het laten opnemen op regiebasis van schadegevallen aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten als gevolg van brand, storm, vandalisme en andere gevaren.

 

Organiseren en bijwonen van één algemene ledenvergaderingen van de Vereniging per jaar. Meerdere zijn wel mogelijk maar enkel op regiebasis.

 

In overleg opstellen van een agenda, uitnodiging en alle overige vergaderstukken.

 

Verzorgen van alle overige correspondentie welke onder normale omstandigheden gevoerd moeten worden.

 

Uitvoeren c.q. doen uitvoeren van werkzaamheden, verband houdend met de door de vergadering van eigenaren genomen besluiten.

 

Het bewaken van planningen en waar nodig coördineren van activiteiten inzake de Vereniging van Eigenaren.

 

Advisering Vereniging omtrent het inschakelen van extra deskundigheid op juridisch, financieel of technisch gebied.


Aanvullende taken

Naast bovengenoemde taken zijn er allerhand aanvullende secretariële of algemene diensten mogelijk. Van notuleren van extra vergadering of vergadering van het bestuur tot aan mediation. Vraag naar de mogelijkheden.